ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2019     ดูสัปดาห์ 8
07:00 - 17:00     รร.เหลายา- ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รายการ : ประชุมงานวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่ : 2 คน
ทำเบิก : พี่ปิ๋ม เวชฯ

08:30 - 15:00     ออกหน่วย NCD รพ.สต.สลักเพชร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 464
แพทย์

08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ทันตแพทย์

08:30 - 16:30     ออกหน่วยปฐมพยาบาล - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
แกรนวิวล์ รีสอร์ท หาดทรายขาว
จนท. 3 คน

13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย