ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 09 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 41
08:30 - 15:00     รพสต.บ้านคลองพร้าว - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ออกหน่วย(แพทย์)

08:30 - 12:00     รพสต.บ้านสลักเพชร-อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ออกหน่วยทันตกรรม

08:30 - 16:30     รับ - ส่ง เอกสาร - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1279
พื่นที่ จ.ตราด
1.ร้าน ต.การยางศูนย์ล้อ(เซ็นเอกสาร)

08:30 - 16:00     โรงแรมมารีน่า แซนด์ รีสอร์ท - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
อบรมการทำ CPR

09:00 - 12:00     ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า - มานะ
รถยนต์/เรือ : นข 137
ซื้อของทำน้ำ

13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย

14:00 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ซื้อของผู้ป่วยใน