ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 41
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ- อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพสต.

08:30 - 15:00     รพสต.บางเบ้า - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ออกหน่วย (แพทย์ + ทันตกรรม + กายภาพ)

13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์