ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 16 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 42
08:30 - 16:30     รพ.ตราด - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ส่งเลือด(CD 4) + รับส่งเอกสาร
1.ร้านตราดอินเตอร์เน็ต (รับของ)
2.ร้านบูรณะพาณิชย์(รับของ)
3.ร้านแสงสยาม(รับเอกสาร)
4.ร้านหลักเมื่องการพิมพ์(เซ็นเอกสาร)
5.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาตราด (เซ็นเอกสาร)

08:30 - 15:00     รพสต.บ้านคลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ออกหน่วย NCD (แพทย์ + กายภาพ)

13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร-อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ธ.กรุงไทย

14:30 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ซื้อของผู้ป่วยใน