ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 22 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 43
08:30 - 16:30     รับ - ส่ง เอกสาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
พื้นที่ จ.ตราด
1.หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต(เซ็นใบสั่งซื้อแล้วนำกลับ)
2.ร้านบูรณะพาณิชย์(เซ็นใบสั่งซื้อแล้วนำกลับ)
3.บ.สบายแดอวานซ์(เซ็นใบสั่งซื้อแล้วนำกลับ)
4.ร้านแสงสยาม(เซ็นใบสั่งซื้อแล้วนำกลับ)
5.โรงพยาบาลแหลมงอบ(ขอยืมยาและนำ ...

13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์

14:00 - 16:30     แม็คโคร -ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ซื้ออาหารผู้ป่วยใน