ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 43
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพสต.

08:30 - 15:00     รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ออกหน่วย (แพทย์)

13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์