ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 30 ตุลาคม 2019     ดูสัปดาห์ 44
08:30 - 12:00     รพสต.บ้านสลักเพชร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ออกหน่วยทันตกรรม

08:30 - 16:30     รับ - ส่ง เอกสาร - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
พื้นที่ จ.ตราด
1.รพ.เขาสมิง (ห้องแล็บส่งตัวอย่างเลือด)
2. หลักเมืองการพิมพ์(เอาบัตรประชาชน)
3. ต.การยางศูนย์ล้อ(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)
4.ร้านแสงสยาม(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)
5. ร้านสหกรณ์โรงพย่บาลตราด(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)

13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย

14:00 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ซื้อของผู้ป่วยใน