ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
อังคาร 22 พฤษภาคม 20182 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 20 พฤษภาคม 2018 till 26 พฤษภาคม 2018 (สัปดาห์ที่ : 21)     ดูเดือน พฤษภาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2018

จันทร์ 21 พฤษภาคม 2018
07:00 - 18:00     ส่ง จนท.ประชุม
รถยนต์/เรือ : กค 6824
พขร.ฝ่ายเวชขับเอง
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเงิน
อังคาร 22 พฤษภาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเงิน
พุธ 23 พฤษภาคม 2018
08:00 - 16:00     สอนปฐมพยาบาล นัธวัฒ น์
รถยนต์/เรือ : นข 137
อัมรีรีสอร์ท
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
08:30 - 16:30     รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ CD4 อาทิตย์.
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเอกสาร
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ส่งเงิน
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
09:00 - 16:00     เก็บถังแดง นาย อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
เก็บถังแดง

10:00 - 18:00     lส่ง จนทประชุม
รถยนต์/เรือ : กข 2609
สสจ.ตราด พขร.ณัธวัฒน์ ไปรยรัตน์ ขอรถ(ทำเบิก)
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเงิน
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
รถยนต์/เรือ : นข 464
ส่งเงิน
เสาร์ 26 พฤษภาคม 2018