ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 17 กุมภาพันธ์ 2019 till 23 กุมภาพันธ์ 2019 (สัปดาห์ที่ : 8)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019

จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2019
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
แพทย์
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
อังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2019

พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2019
06:00 - 18:00     สสจ.ตราด - พิษณุ
รถยนต์/เรือ : กค 6824
รายการ : ประชุม รพ.สต.ติดดาว
จนท. 2คน
ทำเบิก : ฝ่ายการฯ
08:30 - 16:30     ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
พื้นที่ จ.ตราด
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
แพทย์
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ธ.กรุงไทย
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2019
07:00 - 17:00     รร.เหลายา- ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รายการ : ประชุมงานวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่ : 2 คน
ทำเบิก : พี่ปิ๋ม เวชฯ
08:30 - 15:00     ออกหน่วย NCD รพ.สต.สลักเพชร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 464
แพทย์
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ทันตแพทย์
08:30 - 16:30     ออกหน่วยปฐมพยาบาล - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
แกรนวิวล์ รีสอร์ท หาดทรายขาว
จนท. 3 คน
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2019
07:00 - 17:00     รร.เหลายา- ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รายการ : ประชุมงานวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่ : 2 คน
ทำเบิก : พี่ปิ๋ม เวชฯ
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพ.สต.
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุุงไทย
เสาร์ 23 กุมภาพันธ์ 2019