ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
อาทิตย์ 19 สิงหาคม 20180 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 19 สิงหาคม 2018 till 25 สิงหาคม 2018 (สัปดาห์ที่ : 33)     ดูเดือน สิงหาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018

จันทร์ 20 สิงหาคม 2018
08:30 - 16:30     ส่ง จนท. ปฏิบัติงาน ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ฝ่ายเวชฯ
08:30 - 16:30     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ฝ่ายการฯ
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
อังคาร 21 สิงหาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้าน พื้นที่ ม.1-ม.4 (ฝ่ายเวชฯ) นายพิษณุ
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
08:30 - 16:30     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว+ รร.บ้านคลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ฝ่ายการฯ -- รพ.สต.คลองพร้าว
ฝ่ายเวชฯ (4 คน) -- รร.บ้านคลองพร้าว
12:30 - 16:00     คลินิกรักษ์คุณ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ม.4 ต.เกาะช้าง
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ ไปรษณียื
พุธ 22 สิงหาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้าน พื้นที่ ม.1-ม.4 (ฝ่ายเวชฯ) นายพิษณุ
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
08:30 - 16:30     ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รพ.ตราด , สสจ. และพื้นที่ตราด
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ฝ่ายการฯ
09:30 - 16:30     ส่งเลือด (CD4) - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รพ.ตราด
12:30 - 16:30     ออกหน่วยตรวจสุขภาพ - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
โรงแรมอัยยุปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ( จำนวน 8 คน )
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2018
08:00 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว + รร.คลองพร้าว- ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
- ฝ่ายทันตฯ (รพ.สต.คลองพร้าว)
- ฝ่ายการ ฯ (รพ.สต.คลองพร้าว)

08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพ.สต.
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้าน พื้นที่ ม.1-ม.4 (ฝ่ายเวชฯ) นายพิษณุ
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ธ.กรุงไทย / ไปรษณีย์
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2018
08:30 - 16:30     เยี่ยมบ้าน พื้นที่ ม.1-ม.4 (ฝ่ายเวชฯ) นายพิษณุ
รถยนต์/เรือ : กค 6824
เยี่ยมบ้าน
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
เสาร์ 25 สิงหาคม 2018