ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 20182 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 11 พฤศจิกายน 2018 till 17 พฤศจิกายน 2018 (สัปดาห์ที่ : 46)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018

จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2018
07:00 - 18:00     ส่ง จนท.ประชุม Service plan - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รพ.ตราด (จนท.6 คน)
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว -นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
แพทย์
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร -นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
อังคาร 13 พฤศจิกายน 2018
07:30 - 14:00     ออกหน่วย พอ.สว - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 7064
ฝ่ายการ
07:30 - 14:00     ออกหน่วย พอ.สว - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
รร.คลองสน
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
แพทย์
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย /ไปรษณีย์
17:30 - 00:00     ออกแหล่งแพร่ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ฝ่ายเวชฯ
พุธ 14 พฤศจิกายน 2018
08:30 - 16:30     ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร + ส่งเลือด (CD4)- นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
1.รพ.ตราด / สสจ.ตราด และพื้นที่ จ.ตราด

2. เอาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไปให้เซ็นต์
2.1 หจก.ตราดอ๊อกซิเจน
2.2 ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์
2.3 ร้านทองพูนปริ้นท์
08:30 - 15:00     ออกหน่วย NCD - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
รพ.สต.คลองพร้าว (แพทย์)
08:30 - 12:00     ออกหน่วยทันตกรรม - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 137
รพ.สต.สลักเพชร ( จนท. 1 คน)
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2018
06:30 - 15:00     ออกหน่วยคัดกรอง NCD รพ.สต.สลักเพชร - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ฝ่ายการฯ + แพทย์ (จนท. 4 คน)
08:30 - 15:00     ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ทันตกรรม 2 คน
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย / ไปรษณีย์
14:00 - 16:30     คืนเครื่อง EKG รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รพ.สต.คลองพร้าว
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2018
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพ.สต.
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
เสาร์ 17 พฤศจิกายน 2018