ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 04 กุมภาพันธ์ 2018 till 10 กุมภาพันธ์ 2018 (สัปดาห์ที่ : 5)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 04 กุมภาพันธ์ 2018

จันทร์ 05 กุมภาพันธ์ 2018
08:00 - 18:00     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 1279
รับรัฐมนตรีคลองพร้าว
08:00 - 19:00     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
สแตนบายรอรับรัฐมนตรี
08:30 - 15:00     ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นาย เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รพ.สต.คลองพร้าว
14:00 - 16:30     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 137
พขร นายเกรียงศักดิ์
อังคาร 06 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     เก็บถังแดง ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพ สต.
08:30 - 15:00     ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 464
ส่งเจ้าหน้าที่
14:00 - 16:30     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 137
นายเกรียงศักดิื
พุธ 07 กุมภาพันธ์ 2018
05:30 - 18:00     สสจ.ตราด เขาล้าน สสจ.ตราด รับส่งของอบแก๊ส นายอาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ส่งเจ้าหน้าที่ประชุม ฝายการ ใบเตยทำเบิก
08:30 - 15:00     ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน ส่งเจ้าหน้าที่ลงเรือ นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 464
ส่งเจ้าหน้าที่
14:00 - 16:30     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 137
นายเกรียงศักดิ์
พฤหัสบดี 08 กุมภาพันธ์ 2018
08:00 - 18:00     สสจ.ตราด นาย อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเจ้าหน้าที่ประชุม ใบเตยทำเบิก
08:30 - 16:00     โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
รถยนต์/เรือ : นข 1348
รับนักเรียน
08:30 - 15:00     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 1348
บางเบ้า
ศุกร์ 09 กุมภาพันธ์ 2018
14:00 - 16:30     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 137
อาทิตย์
เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2018