ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 11 กุมภาพันธ์ 2018 till 17 กุมภาพันธ์ 2018 (สัปดาห์ที่ : 6)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2018

จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 15:00     ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์ + ส่งเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 464
ฝ่ายการ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน ยุทธนา+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร+ฝ่ายการ
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รับส่งของอบแก๊ส ส่ง จนท ประชุม ฝ่ายเวช นส.ธนภร ทำเบิก
08:30 - 16:30     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร
11:00 - 13:00     ส่ง จนท ธ.กรุงไทย
รถยนต์/เรือ : กข 2609
นายอาทิตย์
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     เก็บถังแดง นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 137
บริหาร
08:30 - 16:00     รับเด็กทำฟัน
รถยนต์/เรือ : นข 1348
นายอาทิตย์
08:30 - 15:00     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 464
สลักเพชร
11:00 - 16:30     ร้าน พ.พัสดุ เกาะช้าง
รถยนต์/เรือ : กข 2609
เจรจา ผู้ค้าภาครัฐ อาทิตย์
14:00 - 16:30     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 464
อาทิตย์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2018
14:00 - 16:00     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 137
ยุทธนา
เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2018
03:30 - 13:00     ออกหน่วยสลักเพชร นาย อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 7064
อาทิตย์