ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 18 กุมภาพันธ์ 2018 till 24 กุมภาพันธ์ 2018 (สัปดาห์ที่ : 7)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2018

จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร+ฝ่ายการ
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร+ฝ่ายการ
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     รพ.สต.ทุกแห่ง เก็บถังแดง จัดส่งหนังสือประชุม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
รถยนต์/เรือ : นข 137
อาทิตย์
08:30 - 16:30     รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รับส่งของอบแก๊ส นัธวัฒน์ ทำเบิก
08:30 - 16:30     ออกหน่วยเคลื่อนที่
รถยนต์/เรือ : นข 137
บริหารอาทิตย์
11:00 - 16:00     รพ.สต.คลองพร้าว เยี่ยมบ้าน
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ยุทธนา
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัฐวัฒน์+ฝากเงิน+คลองสน+คลองพร้าว
รถยนต์/เรือ : กข 2609
บริหาร
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2018
14:00 - 16:00     ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
รถยนต์/เรือ : นข 464
นายเกรียงศักดิ์
เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2018