ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 25 กุมภาพันธ์ 2018 till 03 มีนาคม 2018 (สัปดาห์ที่ : 8)     ดูเดือน มีนาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2018

จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2018
07:00 - 19:00     ประชุม รร.เววาด้า ตราด
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ฝ่ายเวชขับเอง
08:30 - 16:30     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร+ฝ่ายการ
08:45     รับ- จนท ท่าเรือเซนเตอรพอย
รถยนต์/เรือ : นข 1348
อาทิตย์
13:00 - 16:30     ออกเยี่ยมบ้าน ม1 ม.2
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ฝ่ายเวช ยุทธนา พขร
พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2018
08:30 - 16:30     ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์+ฝากเงิน
รถยนต์/เรือ : นข 464
บริหาร
09:30 - 16:30     รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รับส่งของอบแก๊ส+นัธวัฒน์ทำเบิก+ส่งเลือด
16:00 - 16:30     ส่ง จนท ท่าเรือเซนเตอรพอย
รถยนต์/เรือ : นข 1348
นัธวัฒน์
พฤหัสบดี 01 มีนาคม 2018

ศุกร์ 02 มีนาคม 2018
07:00 - 16:30     สสจ.ตราด นาย นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ส่งเจ้าหน้าที่ประชุมยลดาทำเบิก
08:30 - 16:30     เก็บถังแดง ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 137
รพ สต ทุกแห่ง


เสาร์ 03 มีนาคม 2018