ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 29 กันยายน 2019 till 05 ตุลาคม 2019 (สัปดาห์ที่ : 40)     ดูเดือน ตุลาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 29 กันยายน 2019

จันทร์ 30 กันยายน 2019
07:00 - 16:00     โรงแรมมารีน่า แซนด์ - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ออกหน่วย
08:30 - 15:00     รพสต.คลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ออกหน่วย แพทย์
13:00 - 16:00     นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ส่งเอกสารโรงแรม
อังคาร 01 ตุลาคม 2019
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณืย์เกาะช้าง
พุธ 02 ตุลาคม 2019
08:30 - 12:00     รพสต.บ้านสลักเพชร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ออกหน่วยทันตกรรม
08:30 - 16:30     รับ - ส่ง เอกสาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
พื้นที่ จ.ตราด
1.สสจ.ตราด
2.สหกรณ์ รพ.ตราด(ส่งเอกสาร)
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
14:00 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ซื้ออาหารผู้ป่วยใน
14:00 - 14:30     ร้าน พ.พัสดุ - มานะ
รถยนต์/เรือ : นข 137
ซื้อของ
พฤหัสบดี 03 ตุลาคม 2019
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพสต.
09:00 - 16:00     รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ติดตามเยี่ยมเคส(3 คน)
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์
13:00 - 13:30     ร้าน พ.พัสดุ - มานะ
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ซื้อท่อน้ำ
ศุกร์ 04 ตุลาคม 2019
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
13:00 - 16:30     สสจ.ตราด - สุทธิเกียรติ
รถยนต์/เรือ : กข 2609
รับเอกสารด่วนที่ สสจ.ตราด
เสาร์ 05 ตุลาคม 2019