ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 13 ตุลาคม 2019 till 19 ตุลาคม 2019 (สัปดาห์ที่ : 41)     ดูเดือน ตุลาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2019

จันทร์ 14 ตุลาคม 2019

อังคาร 15 ตุลาคม 2019
08:30 - 15:00     รพสต.คลองพร้าว - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ออกหน่วย (แพทย์)
09:30 - 12:00     โรงแรมคชา - พงศ์อนุชิต
รถยนต์/เรือ : นข 137
ควบคุมโรค
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์
พุธ 16 ตุลาคม 2019
08:30 - 16:30     รพ.ตราด - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ส่งเลือด(CD 4) + รับส่งเอกสาร
1.ร้านตราดอินเตอร์เน็ต (รับของ)
2.ร้านบูรณะพาณิชย์(รับของ)
3.ร้านแสงสยาม(รับเอกสาร)
4.ร้านหลักเมื่องการพิมพ์(เซ็นเอกสาร)
5.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาตราด (เซ็นเอกสาร)
08:30 - 15:00     รพสต.บ้านคลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ออกหน่วย NCD (แพทย์ + กายภาพ)
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร-อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ธ.กรุงไทย
14:30 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ซื้อของผู้ป่วยใน
พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2019
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพสต.
08:30 - 12:00     รพสต.สลักเพชร -เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : นข 1348
ออกหน่วย NCD (แพทย์+ กายภาพ)
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์
ศุกร์ 18 ตุลาคม 2019
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
เสาร์ 19 ตุลาคม 2019