ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
เหตุการณ์จาก 27 ตุลาคม 2019 till 02 พฤศจิกายน 2019 (สัปดาห์ที่ : 43)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019

จันทร์ 28 ตุลาคม 2019
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
อังคาร 29 ตุลาคม 2019
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์
13:00 - 16:00     รพสต.บ้านคลองพร้าว - อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
คลืนิครักษ์คุณ
พุธ 30 ตุลาคม 2019
08:30 - 12:00     รพสต.บ้านสลักเพชร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ออกหน่วยทันตกรรม
08:30 - 16:30     รับ - ส่ง เอกสาร - ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
พื้นที่ จ.ตราด
1.รพ.เขาสมิง (ห้องแล็บส่งตัวอย่างเลือด)
2. หลักเมืองการพิมพ์(เอาบัตรประชาชน)
3. ต.การยางศูนย์ล้อ(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)
4.ร้านแสงสยาม(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)
5. ร้านสหกรณ์โรงพย่บาลตราด(จ่ายเช็ครับใบเสร็จ)
13:00 - 16:30     นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ธ.กรุงไทย
14:00 - 16:30     แม็คโคเกาะช้าง - นัธวัฒน์
รถยนต์/เรือ : กค 6824
ซื้อของผู้ป่วยใน
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2019
08:30 - 16:30     เก็บขยะติดเชื้อ- อาทิตย์
รถยนต์/เรือ : นข 137
ทุก รพสต.
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร/ไปรษรีย์-เกรียงศักดิ์
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย/ไปรษณีย์
ศุกร์ 01 พฤศจิกายน 2019
13:00 - 16:30     นำฝากเงินธนาคาร-ยุทธนา
รถยนต์/เรือ : กข 2609
ธ.กรุงไทย
เสาร์ 02 พฤศจิกายน 2019