ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พุธ 12 ธันวาคม 20183 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  พฤศจิกายน   2018   แสดงเดือน
ธันวาคม   2018
  แสดงเดือน   มกราคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 48
3  
07:00
18:00
ประชุม Service plan -พิษณุ
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
4  
5  
6  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
7  
07:00
17:00
ส่ง จนท.ประชุม - นัธวัฒน์
08:00
14:00
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
8  
9   ดูสัปดาห์ 49
07:00
18:00
ออกหน่วย Bike อุ่นไอรัก - ยุทธนา
10  
11  
12  
08:30
16:30
ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - อาทิตย์
08:30
15:30
ออกหน่วยทันตกรรม - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
13  
08:30
15:00
ออกหน่วย NCD รพ.สต.บางเบ้า - ยุทธนา
08:30
16:30
ออกหน่วยทันตกรรม - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
14  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - อาทิตย์
08:30
16:30
ออกหน่วยทันตกรรม - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
15  
16   ดูสัปดาห์ 50
17  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
18  
07:30
16:30
ออกหน่วย พอ.สว - เกรียงศักดิ์
12:30
16:00
คลินิกรักษ์คุณ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
19  
20  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วย NCD รพ.สต.สลักเพชร - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
21  
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
22  
23   ดูสัปดาห์ 51
24  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - อาทิตย์
25  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
12:30
16:00
คลินิกรักษ์คุณ - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
26  
08:30
16:30
ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
27  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - เกรียงศักดิ์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
28  
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
29  
30   ดูสัปดาห์ 52
31  
     
วันนี้