ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  มกราคม   2019   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2019
  แสดงเดือน   มีนาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
2  
3   ดูสัปดาห์ 5
4  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
5  
6  
7  
06:00
18:00
ส่ง จนท.อบรม รพ.ตราด - ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
8  
06:00
18:00
ส่ง จนท.อบรม รพ.ตราด - นัธวัฒน์
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
9  
10   ดูสัปดาห์ 6
11  
12  
13  
14  
15  
07:00
18:00
สสจ.ตราด - อาทิตย์
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
16  
17   ดูสัปดาห์ 7
18  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
19  
20  
21  
22  
07:00
17:00
รร.เหลายา- ยุทธนา
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
23  
24   ดูสัปดาห์ 8
25  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
26  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
12:30
16:30
คลินิกรักษ์คุณ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
27  
28  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
  
วันนี้