ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
อังคาร 22 พฤษภาคม 20182 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  เมษายน   2018   แสดงเดือน
พฤษภาคม   2018
  แสดงเดือน   มิถุนายน   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
09:00
16:00
เก็บถังแดง ยุทธนา
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
4  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
5  
6   ดูสัปดาห์ 18
06:30
08:00
ท่าเรือธรรมชาติ
06:30
07:00
ส่งแพทย์ ลงเรือ
7  
8  
9  
10  
11  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
12  
13   ดูสัปดาห์ 19
14  
15  
16  
17  
18  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
19  
20   ดูสัปดาห์ 20
21  
07:00
18:00
ส่ง จนท.ประชุม
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
22  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
23  
24  
25  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
26  
27   ดูสัปดาห์ 21
28  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
29  
30  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ อาทิตย์
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
31  
08:30
16:30
เยี่ยมบ้านพื้นที่ม.1-ม.4 ฝ่ายเวช
09:00
16:00
เก็บถังแดง นัธวัฒน์
13:00
16:00
นำเงินฝากธนาคาร/ไปรษณีย์
  
วันนี้