ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
ศุกร์ 19 ตุลาคม 20183 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  กันยายน   2018   แสดงเดือน
ตุลาคม   2018
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
2  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
12:30
16:00
คลินิกรักษ์คุณ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
3  
08:30
16:30
ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - นัธวัฒน์
09:00
16:30
รับคณะกรรมการตรวจรับบ่อน้ำบาดาล - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
4  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
5  
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
6  
7   ดูสัปดาห์ 40
08:00
12:00
ออกหน่วยปฐมพยาบาล - เกรียงศักดิ์
08:50
12:00
รับ-ส่ง จนท. ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อย - อาทิตย์
8  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
13:00
15:00
รับ จนท.จากท่าเรือสะพานหลวงสลักเพชร - เกรียงศักดิ์
9  
10  
11  
12  
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
13  
14   ดูสัปดาห์ 41
15  
16  
10:00
13:00
ร้านช่างสันต์ -ยุทธนา
12:30
10:00
คลินิกรักษ์คุณ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
17  
08:30
16:30
ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - ยุทธนา
08:30
16:20
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว + มารีนาแซนด์ - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
18  
06:00
12:00
ออกหน่วย รพ.สต.สลักเพชร - เกรียงศักดิ์
08:30
16:20
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - อาทิตย์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - อาทิตย์
19  
07:30
14:00
ออกหน่วยจิตอาสา -ยุทธนา
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
20  
21   ดูสัปดาห์ 42
22  
08:30
16:30
รับพวงมาลา - นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - เกรียงศักดิ์
23  
24  
08:30
16:30
ส่ง-รับ ของอบแก๊ส/ส่งเอกสาร - นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - ยุทธนา
25  
08:30
16:30
เก็บขยะติดเชื้อ - ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - เกรียงศักดิ์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - เกรียงศักดิ์
26  
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - อาทิตย์
27  
28   ดูสัปดาห์ 43
29  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - นัธวัฒน์
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร - นัธวัฒน์
30  
08:30
15:00
ออกหน่วย รพ.สต.คลองพร้าว - ยุทธนา
12:30
16:00
คลินิกรักษ์คุณ - ยุทธนา
13:00
16:30
นำเงินฝากธนาคาร / ไปรษณีย์ - ยุทธนา
31  
   
วันนี้