ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 20181 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  มกราคม   2018   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2018
  แสดงเดือน   มีนาคม   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
07:00
16:00
ส่งเจ้าหน้าที่ รพ แหลมงอบ
14:00
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
3  
4   ดูสัปดาห์ 5
5  
6  
08:30
16:30
เก็บถังแดง ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน อาทิตย์
14:00
16:30
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
7  
05:30
18:00
สสจ.ตราด เขาล้าน สสจ.ตราด รับส่งของอบแก๊ส นายอาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน ส่งเจ้าหน้าที่ลงเรือ นัธวัฒน์
14:00
16:30
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
8  
08:00
18:00
สสจ.ตราด นาย อาทิตย์
08:30
16:00
โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
9  
14:00
16:30
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
10  
11   ดูสัปดาห์ 6
12  
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์ + ส่งเงินธนาคารกรุงไทย
13  
08:30
16:30
ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน ยุทธนา+ฝากเงิน
14  
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
08:30
16:30
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์+ฝากเงิน
11:00
13:00
ส่ง จนท ธ.กรุงไทย
15  
16  
14:00
16:00
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
17  
03:30
13:00
ออกหน่วยสลักเพชร นาย อาทิตย์
18   ดูสัปดาห์ 7
19  
08:30
16:30
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์+ฝากเงิน
20  
08:30
16:30
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์+ฝากเงิน
21  
22  
08:30
16:30
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัฐวัฒน์+ฝากเงิน+คลองสน+คลองพร้าว
23  
14:00
16:00
ฝากเงินธนาคารกรุงไทย
24  
25   ดูสัปดาห์ 8
26  
07:00
19:00
ประชุม รร.เววาด้า ตราด
08:30
16:30
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา+ฝากเงิน
27  
08:30
16:30
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์+ฝากเงิน
13:00
16:30
ออกเยี่ยมบ้าน ม1 ม.2
28  
08:30
16:30
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์+ฝากเงิน
09:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ นัธวัฒน์
   
วันนี้