ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  กุมภาพันธ์   2018   แสดงเดือน
มีนาคม   2018
  แสดงเดือน   เมษายน   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
07:00
16:30
สสจ.ตราด นาย นัธวัฒน์
08:30
16:30
เก็บถังแดง ยุทธนา
3  
4   ดูสัปดาห์ 9
5  
08:00
16:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์
6  
08:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์
7  
08:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
8  
08:00
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน บางเบ้า อาทิตย์
10:00
18:00
สสจ.ตราด นาย ยุทธนา
9  
08:30
16:30
เก็บถังแดง นัธวัฒน์
10  
11   ดูสัปดาห์ 10
12  
08:00
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นาย ยุทธนา
13  
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์
14  
15  
08:30
16:30
รับ-ส่งคณะตรวจสอบภายใน
08:30
16:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นาย นัธวัฒน์
10:00
12:00
ซื้อน้ำมันเตาเผา
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 11
19  
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นาย ยุทธนา
13:00
17:00
รับวิทยากร รพ.ตราด+รพ.แหลมงอบ+เข้าที่พักโคโคนัท
20  
07:30
16:30
รับวิยากร โคโคนัท ยุทธนา
08:00
12:00
ร่วมกิจกรรมบ้านคลองสน
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์
21  
07:30
16:30
รับ วิยากรโคโคนัท นัธวัฒน์
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์
22  
08:30
16:30
เก็บถังแดง ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์
15:30
19:00
ส่งวิทยากรกลับ รพ.ตราด+รพ.แหลมงอบ
23  
07:00
17:00
ศึกษาดูงาน รพ.ตราด( แม่บ้าน2คน)+รับของร้านบูรณะ+ร้านแหลมงอบ
24  
25   ดูสัปดาห์ 12
26  
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นาย ยุทธนา
13:00
16:30
ส่งตัวอย่างตรวจ สสจ.ตราด
27  
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว อาทิตย์
28  
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองพร้าว นัธวัฒน์
29  
06:10
16:30
ส่ง จนท.อาน่ารีสอร์ท
08:30
16:30
เก็บถังแดง ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยรพ.สต.คลองสน นัธวัฒน์
30  
31  
วันนี้