ปฏิทินผู้อำนวยการ
อาทิตย์ 16 สิงหาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  กรกฎาคม   2020   แสดงเดือน
สิงหาคม   2020
  แสดงเดือน   กันยายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 31
3  
   
1. สสจ. CFO
   
2. คปสอ.คลองใหญ่
4  
   
1. แหลมงอบ
   
2. คปสอ.แหลมงอบ
   
เวรแหลมงอบ
5  
   
1. เกาะช้าง
6  
   
1. เขตสุขภาพ VDO con แผน ผลงาน CHPPO
7  
   
1. สสจ.
   
2. คกก.คร.จังหวัด
8  
9   ดูสัปดาห์ 32
10  
   
1. เกาะช้าง
11  
   
1. สสจ. สอบบรรจุ
   
2. คปสอ.คลองใหญ่
12  
   
เวรแหลมงอบ
   
หยุด​
13  
   
1. เกาะช้าง
14  
   
1. เกาะช้าง
15  
16   ดูสัปดาห์ 33
17  
   
1. สปสช. IP ฉชท.
18  
   
1. ประชุมงบค่าเสื่อม ชลบุรี
19  
   
1. เกาะช้าง
20  
   
1. เกาะช้าง
21  
   
1. ตรวจรพ.สต.ธชล.
   
เวรเกาะช้าง
22  
   
เวรเกาะช้าง
23   ดูสัปดาห์ 34
   
เวรเกาะช้าง
24  
   
1. สสจ.
   
2. คปสอ.คลองใหญ่
25  
   
1. เกาะช้าง
26  
   
1. แหลมงอบ
   
2. คปสอ.แหลมงอบ
   
เวรแหลมงอบ
27  
   
1. เกาะช้าง
28  
   
1. สสจ.
   
2. พชอ. Covid​ วิภาคย์​
   
เวรแหลมงอบ
29  
   
เวรแหลมงอบ
30   ดูสัปดาห์ 35
   
เวรแหลมงอบ
31  
   
1. สสจ.
   
2. ประชุทกองทุนพื้นฟู
   
3. 5x5 ชลบุรี​
     
วันนี้