ปฏิทินผู้อำนวยการ
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 20223 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  เมษายน   2022   แสดงเดือน
พฤษภาคม   2022
  แสดงเดือน   มิถุนายน   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 17
   
1. To be number 1
2  
   
1.​ คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​
   
2. สสจ.
3  
   
1. To be number 1
4  
   
1. เวรแหลมงอบ​ (หยุด)​
5  
   
1. เกาะช้าง (HA HR)
6  
   
1. เกาะช้าง
7  
8   ดูสัปดาห์ 18
9  
   
1. CD เขต Workshop
   
2.​ ปช.​ CFO (เขต ไม่เป็นทางการ)
10  
   
1.​ ปช.​ CFO
   
2. CD เขต Workshop
   
3. เกาะช้าง (PCT)
11  
   
1.​ ปช.​ CFO
   
2. CD เขต Workshop
   
3. Online เกาะช้าง (กบ. CFO)
12  
   
1.​ Kickoff Vaccine เข็ม​ 3 booster dose
   
2.​ พบรองผู้การฐานเรือ
   
3.​ ปช.คณะกรรมการ​เภสัชกรรมจังหวัด
13  
   
1. เวรเกาะช้าง​ (หยุด)​
14  
   
1. เวรเกาะช้าง
15   ดูสัปดาห์ 19
   
1. เวรเกาะช้าง
16  
   
1. เวรเกาะช้าง​ (หยุด)​
17  
   
1. เกาะช้าง
18  
   
1. สสจ.
19  
   
1. เกาะช้าง
20  
   
1. เกาะช้าง
21  
22   ดูสัปดาห์ 20
23  
   
1. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
   
2. เกาะช้าง (VDO conference)
24  
   
1. พอสว.คลองใหญ่
   
2. สสจ.
25  
   
1. กองทุนฟื้นฟู
   
2.​ ประชุมคณะกรรมการสุรา
   
3.​ คณะกรรมการ​เขตสุขภาพ​
26  
   
1. เกาะช้าง​ (PCT)​
   
2. สอบเภสัช 14.30
   
3.​ เข้าอู่
27  
   
1. เกาะช้าง (IM / RM IC ENV round)
28  
   
1. เวรแหลมงอบ
29   ดูสัปดาห์ 21
   
1. เวรแหลมงอบ
30  
   
1.​ สสจ.​งาน​ 10​ โมง
   
2. เกาะช้าง VDO CONFERENCE.(TB HIV COPD Asthma จิตเวช ยาเสพติด) บ่าย
31  
   
1.​ สสจ.
   
2. คปสจ.
    
วันนี้