ปฏิทินผู้อำนวยการ
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  พฤษภาคม   2021   แสดงเดือน
มิถุนายน   2021
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
   
1. PPK
2  
   
1.​ เกาะช้าง​ / พิจารณา​ผล
3  
   
เวรแหลมงอบ​ / วันหยุด
4  
   
1. รพ.สนาม
   
2. เกาะช้าง
5  
   
เวรแหลมงอบ​ / วันหยุด
6   ดูสัปดาห์ 23
   
เวรแหลมงอบ​ / วันหยุด
7  
   
1.​ สสจ.​ ตรวจเยี่ยมหน่วย​ vaccine​
8  
   
1. เกาะช้าง
   
2. 7x7 ประเทศ
9  
   
1. PPK
   
2. ประชุม VDO conference การจัดการ vaccine
10  
   
1.​ สัมภาส​ กองทุนฟื้นฟู
   
2. สสจ.
   
3. Conference HRM เขตสุขภาพ + Core Team CFO
11  
   
1. เกาะช้าง
12  
13   ดูสัปดาห์ 24
14  
   
1. เกาะช้าง
15  
   
1. PPK
   
2. VDO conference OP walk In เขตสุขภาพที่ 9
   
3. ประชุม VDO conference กองทุนตำบล สปสช.
16  
   
1. เกาะช้าง
   
2. VDO conference OP walk In เขตสุขภาพที่ 9
17  
   
1.​ นิเทศ​ตราด
18  
   
1.​ นิเทศ​ตราด
19  
20   ดูสัปดาห์ 25
21  
   
1.​ CFO​ dreamteam​ conference​
   
2. สสจ.
22  
   
1. เกาะช้าง
23  
   
1. เกาะช้าง
24  
   
1.​ นิเทศ​สป.
   
2. OP walk in ประเทศ
25  
   
1.​ นิเทศ​สป.
   
2.​ คกก.กองทุนฟื้นฟู
26  
   
1.​ เวรเกาะช้าง​ / วันหยุด​
27   ดูสัปดาห์ 26
   
1.​ เวรเกาะช้าง​ / วันหยุด​
28  
   
1.​ เวรเกาะช้าง​
29  
30  
   
1. สสจ.
   
2. คปสจ.ตราด
   
วันนี้