ปฏิทินผู้อำนวยการ
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  ธันวาคม   2017   แสดงเดือน
มกราคม   2018
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
3  
4  
   
ลงราชการเกาะช้าง
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 1
8  
09:00
12:00
ประเมิน ECS
9  
10  
11  
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 2
15  
16  
12:00
ลงราชการเกาะช้าง
13:00
15:30
ประชุมคกก.บ. และ HR
17  
18  
19  
20  
21   ดูสัปดาห์ 3
22  
23  
09:00
ลงราชการเกาะช้าง
12:30
16:30
ประชุมทีม Clinic and Non-Clinic
24  
25  
26  
08:00
ลงราชการเกาะช้าง
27  
08:00
ลงราชการเกาะช้าง
28   ดูสัปดาห์ 4
08:00
ลงราชการเกาะช้าง
29  
30  
31  
   
วันนี้