ปฏิทินผู้อำนวยการ
อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  พฤษภาคม   2020   แสดงเดือน
มิถุนายน   2020
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
   
1. CD จังหวัด COVID 19
   
2. CFO จังหวัด
2  
   
1. เกาะช้าง
3  
   
หยุด
4  
   
1. CD EOC​ COVID​ 19
   
2. คลองใหญ่
5  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรแหลมงอบ
6  
   
เวรแหลมงอบ
7   ดูสัปดาห์ 23
   
เวรแหลมงอบ
8  
   
1. สสจ.
9  
   
1. เกาะช้าง
10  
   
1. คลองใหญ่
11  
   
1. สสจ.
12  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรเกาะช้าง
13  
   
เวรเกาะช้าง
14   ดูสัปดาห์ 24
   
เวรเกาะช้าง
15  
   
1. เกาะช้าง
16  
17  
   
1. เกาะช้าง
   
2. สสจ.
18  
   
1. สสจ. + คลองใหญ่
19  
   
1. สสจ.
20  
   
1. CD EOC​ COVID​ 19
21   ดูสัปดาห์ 25
22  
   
1. คลองใหญ่ (RM)​
23  
   
1. สสจ.
24  
   
1. สสจ.
   
เวรเกาะช้าง
25  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรเกาะช้าง
26  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรเกาะช้าง
27  
   
เวรเกาะช้าง
28   ดูสัปดาห์ 26
29  
   
1. คลองใหญ่ (PCT)​
30  
   
1. เขตสุขภาพ​ : อนุส่งเสริม
    
วันนี้