ปฏิทินผู้อำนวยการ
เสาร์ 15 สิงหาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  มิถุนายน   2020   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2020
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
   
1. เกาะช้าง นิเทศ HA + ประชุม กบ. HR (13.00-15.30)​
2  
   
1. ประชุมคณะกรรมการติดตมามผลงาน เงินสอย
3  
   
1. เกาะช้าง
   
2. VDO conference คลองใหญ่ (ENV + ME)
4  
   
เวรแหลมงอบ
5   ดูสัปดาห์ 27
   
เวรแหลมงอบ
6  
   
เวรแหลมงอบ
7  
   
เวรแหลมงอบ
8  
   
1. พยศ : TIGA / CD คกก.คร.
9  
   
1. สสจ. -​ นิเทศ​จังหวัด
   
2. คลองใหญ่ (กบ. HR CFO)
10  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรเกาะช้าง
11  
   
เวรเกาะช้าง
12   ดูสัปดาห์ 28
13  
   
1. คลองใหญ่
   
2. CD TB dot meeting​
14  
   
1. แหลมงอบ ประชุมเลขา คุยแปลน
   
2. CD คกก.รตตจ.
15  
   
1. เกาะช้าง
16  
   
1. คกก.บริหาร​ morning ​brief​
   
2. NCD : To be ​number​ one​
   
3. เกาะช้าง
17  
   
1. เกาะช้าง
   
2. แหลมงอบ PCT
18  
19   ดูสัปดาห์ 29
20  
   
1. เขตสุขภาพ​ : อนุส่งเสริม
21  
   
1. เขตสุขภาพ​ : อนุส่งเสริม
22  
   
1. เกาะช้าง
   
พี่เปี๊ย​ก เช้า
23  
   
1. สสจ. HA ระยอง
24  
   
1. เกาะช้าง
   
เวรเกาะช้าง
25  
   
เวรเกาะช้าง
26   ดูสัปดาห์ 30
   
เวรเกาะช้าง
27  
   
หยุด
28  
   
หยุด
29  
   
1. คลองใหญ่ (เช้าสห RM 9.00-12.00 / MSO 12.00-13.00 / RM+HA 13.00-15.30)​
30  
   
1. เกาะช้าง
   
2. ประชุม คปสจ. VDO con
31  
   
1. เกาะช้าง ประชุม กบ. HR CFO
 
วันนี้