[x] ปิดหน้าต่างนี้

ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงค์ทั่วไป
  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

อำเภอเกาะช้างมีประวัติอันยาวนาน  เท่าที่มีหลักฐาน  นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุทธยา  มีเรือสำเภาจากเมืองจีนเดินทางเข้ามาค้าขายผ่านเมืองญวณ  เมืองเขมร  เมืองเกาะกง  (ซึ่งแต่ดิมเป็นของสยาม)  และเข้ามาถึงเมืองตราด  ในช่วงมรสุม(พฤษภาคม-ตุลาคม)  เรือสำเภาจะเข้ามาพักหลบคลื่นลมตามหมู่เกาะช้าง  บริเวณบ้านด่าน  บ้านคลองสน  อ่าวสลักเพชร  และอ่าวบางเบ้า เชื่อว่าชาวจีนที่มากับเรือสำเภาจะเป็นกลุ่มแรกที่มาอาศัยตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน

พ.ศ. 2440  ได้จัดตั้งอำเภอขึ้นใช้ชื่อว่า  อำเภอเกาะช้าง  ตั้งอยู่ที่บ้านด่าน  ตำบลเกาะช้าง  พื้นที่ของอำเภอในสมัยนั้น  รวมถึงอำเภอแหลมงอบ  เกาะกูด  และเกาะต่างๆ  รวม 52  เกาะ  สาเหตุที่ตั้งบ้านด่านเพราะเป็นแหล่งรวมของการค้าขาย  เรือสำเภาจีนจะนำสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายและส่วนหนึ่งจะแล่นต่อไปกรุงเทพฯ  ขากลับจะแวะพักที่บ้านด่านอีก  เมื่อเรือสำเภาจากเมืองจีนเข้ามาจอด  จะมีผู้คนจากแหลมงอบนั่งเรือใบ  หรือเรือแจวมาซื้อสินค้า  และเมื่อเรือสำเภาจีนเดินทางมาจากกรุงเทพฯคนจากฝั่งแหลมงอบจะนำสินค้าทางการเกษตรมาขายให้เรือสำเภาจีนนำกลับไปขายที่เมืองจีน
ในปี พ.ศ.2450  เรือสำเภาจีนเดินทางเข้ามาค้าขายน้อยลง  เนื่องจากอิทธิพลของฝรั่งเศสที่เข้ามาล่าเมืองขึ้น  โดยยึดคลองเมืองญวณ  เมืองเขมร  และส่วนหนึ่งของเมืองสยาม  ประชาชนจากตำบลแหลมงอบจึงไม่ค่อยได้เดินทางมาถึงอำเภอเกาะช้าง  ประกอบกับการมาติดต่อราชการที่อำเภอเกาะช้างไปตั้งอยู่ที่ฝั่งตำบลแหลมงอบและยังใช้ชื่อว่าอำเภอเกาะช้างอยู่
พ.ศ. 2482  ทางราชการจึงเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่  ตามสถานที่ตั้งเป็นอำเภอแหลมงอบจนถึงปัจจุบัน  เกาะช้างเป้นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอแหลมงอบ  ตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ.2537  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเกาะช้างขึ้นอีก  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2537  เนื่องจากอำเภอเกาะช้างมีธรรมชาติสวยงาม  และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
พ.ศ. 2550  กิ่งอำเภอเกาะช้าง ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเกาะช้าง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่  24  สิงหาคม  2550 มีผลเป็นฐานะอำเภอ ในวันที่  8 กันยายน  2550 ซึ่งเป็นโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2550

ประวัติโรงพยาบาลเกาะช้าง
โรงพยาบาลเกาะช้างได้รับบริจาคที่ดินจากนายสนิท-นางดารา  เยาวรัตน์  จำนวน  6  ไร่  2  งาน  39  ตารางวา  และนายประกอบ-นางวิไลวรรณ  ครุพานิช  จำนวน  3  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2542  และได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นเมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2539  โดยนายแพทย์จำรูญ  มีขนอน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน  21  ล้านบาท  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2540  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  26  มีนาคม  2542